Ngày 14/7/1986, đồng chí Trường Chinh tiếp tục được Trung ương bầu giữ chức Tổng bí thư. Năm đó, đồng chí đã 79 tuổi, và đó cũng là lần thứ 3 đồng chí Trường Chinh giữ cương vị Tổng bí thư. Đảm đương vai trò lãnh đạo trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn, khi tuổi đã cao, nhưng điều làm nên sức mạnh của con người ấy không chỉ là bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà còn là khát vọng: bằng mọi cách phải đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng. Và Tổng bí thư Trường Chinh đã một lần nữa ghi dấu ấn trong lịch sử đất nước, với tư cách là người đầu tiên đặt nền móng cho con đường Đổi Mới. Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Trường Chinh Tổng Bí Thư của Đảng (09/02/1907 - 09/02/2017), mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về những cống hiến, công lao to lớn đó.