6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện dịch Coivd-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.