Tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Tọa đàm một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.