Sinh thời Bác Hồ đã từng nói :" Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó". Biển đảo luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, và đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các văn nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.