Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước