Kết quả tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của các Hải đội dân quân thường trực đã khẳng định chủ trương xây dựng Đề án về lực lượng này theo Kết luận số 35 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33 của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết. Đây là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi chủ trì Hội nghị “Rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm cho Hải đội dân quân thường trực” vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.