Những hiện vật, những bức ảnh, dẫu đã ố màu thời gian nhưng vẫn tươi mới những kỷ niệm của một thời và mãi mãi. 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành cơ yếu quân đội đã vững vàng những bước chân từ không đến có, lặng lẽ góp mình vào biết bao chiến công chói lọi trong bản hùng ca dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác căn dặn.