Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí cùng theo dõi chương trình: Tích cực đưa Đề án 1371 vào cuộc sống phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.