Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện Quốc phòng - Số 391: "Căn cứ lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Phần 4" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.