Thời sự Quốc phòng ngày 6/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đoàn 1 nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện Đại đội Bộ binh

- Công điện yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến bão số 6

- Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa