Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 29/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời gian các tình huống.

- Lực lượng công binh huấn luyện sát với thực tế mùa mưa bão.

- Đặt mục tiêu 100% siêu thị dùng bao bì thân thiện môi trường.

- Cơ hội nào để phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.