Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 25/3/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quy định rõ chính sách đối với lực lượng bộ đội biên phòng.

- Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

- Nhân dân yên tâm khi chính phủ, quân đội phòng, chống dịch.