Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 22/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Trần Đơn.

- Đảng bộ các đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Quân đội xung kích phòng chống thiên tai.

- Tiêu thụ điện tăng vọt.