Thời sự Quốc phòng ngày 14/11/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Trung đoàn Không quân 927 thực hiện tốt công tác trực SSCĐ.

- Tham chiếu kết quả công tác để thực hiện luân chuyển cán bộ.

- Sửa đổi luật quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chính thức thông tuyến đường sắt Bắc Nam.