Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 13/6/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam.

- Quốc hội thảo luận luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Các đối tượng gây rối tại Bình Thuận thừa nhận đã bị dụ dỗ, lôi kéo.

- Chiến sĩ mới trưởng thành vững chắc về mọi mặt.

- Khai mạc tuần lễ vải thiều Lục Ngạn tại Hà Nội.