Thời sự Quốc phòng ngày 12/01/2018 có những tin chính sau đây:

Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam.

- Công binh toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 

- Trao giải cuộc thi Tìm hiểu quan hệ Việt - Lào trong Quân đội. 

- Triển khai hệ thống thuyết minh tự động tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

- Đạt thỏa thuận thành lập liên minh chính phủ Đức.