Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/7/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục cho ý kiến dự thảo luận cảnh sát biển.

- Phối hợp nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

- Hạnh phúc của những gia đình hiếm muộn.

- Cả nước có 477 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia.

- Quan hệ thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng.