Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 09/10/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ - Bộ đội của dân".

- Viết tiếp truyền thống của Trung đoàn Thủ đô.

- Vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" nhận giải thưởng "Sản phẩm du lịch đột phá".

- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vượt qua biên giới Syria.