Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 08/11/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Kiên quyết không nhân nhượng các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Tổ quốc.

- Quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 6.

- Chính phủ họp bàn các biện pháp bảo hộ công dân.