Thời sự Quốc phòng ngày 08/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Australia ký Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

- Đưa sản phẩm công nghiệp quốc phòng "Made in Vietnam" ra Thế giới.

- Đà Nẵng thiếu nước giữa mùa mưa.

- Làm rõ chất lượng công trình cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh).