Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 04/4/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Chung tay khắc phục hậu quả bom  mìn sau chiến tranh.

- Sức hút từ môi trường học tập trong quân đội.

- Thảo luận dự án đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

- Anh không thể chứng minh chất độc được sản xuất tại Nga.