Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 02/12/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường phối hợp, gắn bó giữa lực lượng Quân đội và Công An.

- Quân đội làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ.

- Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thăm và giao lưu tại Nhật Bản.

- Hơn 2,4 triệu ô tô sắp phải áp tiêu chuẩn khí thải mới.