Thiết mộc lan

Thơ: Nguyễn Thế Kỷ

Nhạc: Xuân Thủy

Biểu diễn: Quang Huy