Vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sỹ chuyên khoa cấp 1, lớp 1. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”