Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 47:

- Hoàng Anh - Bông hồng của làng BLV Esports.

- Chờ đợi giải đấu Xgaming x Pubg Mobile - Solo 2 Pro.