Năm 2017 qua đi với rất nhiều sự kiện, những diễn biến rất nhanh chóng, nhiều bất ổn, bất định và khó dự đoán. Tuy nhiên năm vừa qua có rất nhiều sự kiện phản ánh nỗ lực không mệt mỏi và khát vọng của thế giới hướng tới sự bình yên, hòa bình và thịnh vượng. Tiếp nối dư âm của 2017, dự báo trong năm 2018 tình hình chính trị trên thế giới với các cuộc bầu cử, đàm phán, triển vọng hóa giải của một số điểm nóng cũng như kế hoạch ảnh hưởng tới khu vực và toàn cầu sẽ được triển khai. Những diễn biến thế giới năm 2018 dự báo sẽ có nhiều điểm nóng và phức tạp. Trong chương trình "Người quan sát" tuần này, hai vị khách mời là  và GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội và  TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao sẽ cùng Quý vị nhìn nhận những vấn đề này.