Những người lính lái xe thời chiến thì ngang dọc khắp đất nước, đến khắp các chiến trường phục vụ cho chiến đấu, thời bình, họ vẫn đi trên những chặng đường ấy nhưng là vì nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc. Không có tiếng súng không có nghĩa là không vất vả, phía sau mỗi chuyến hàng được vận chuyển là những tâm tư riêng gác lại để thực hiện nhiệm vụ. Những người lính vận tải đã lên xe là chỉ thấy con đường chạy thẳng vào tim và chỉ có nhiệm vụ ở phía trước. Cùng đến với những người lính vận tải thuộc Đại đội Vận tải 8, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thông tin.