Ngày 12/8 hàng năm được chọn là Ngày thanh thiếu niên quốc tế. Ngày này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc trao quyền cho thanh niên vì mỗi người trong số họ đều mang trong mình sự năng động và đều có những phẩm chất đặc biệt. Nhân Ngày thanh thiếu niên quốc tế 12/8 hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các đồng chí câu chuyện về những thanh niên quân đội, luôn biết vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên để khẳng định mình.