Dân tộc Việt Nam nhiều đời nay yêu chuộng hòa bình, luôn hướng tới sự ổn định, yên vui trên mọi miền Tổ quốc, dẫu là ở đất liền hay ngoài biển khơi. Nhưng nhân dân ta, cũng đã phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến kiến quốc. Chị em phụ nữ vẫn luôn sẵn sàng tiễn chồng, tiễn con lên đường để bảo vệ từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của quê hương đất nước. Và có một tinh thần Gạc Ma đã được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân, toàn dân ta suốt 30 năm qua, phát huy tình yêu nước, ý thức chủ quyền biển đảo bằng nhiều hoạt động thiết thực.