Bất chấp dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 của nước ta tiếp tục khởi sắc. Đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cao 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.