Rubik thời sự ngày 14/11/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Quyết định tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng.

- Bệnh viện Hòa Bình: có hóa đơn đỏ mới đền bù tai biến chạy thận.

- BTC Hoa hậu đại dương nhận sai vụ hoa hậu sửa mũi.

- Khám phá ngôi trường sa hoa nhất thế giới. 

- Nợ chuẩn, những biến tướng của trường chuẩn quốc gia.