Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 22/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Học sinh tiểu học học vượt lớp có thật sự phù hợp?

- Gặp gỡ người con hiếu thảo rao "bán thân" để chữa bệnh cho mẹ.

- Hình ảnh ấn tượng: Nghệ sỹ Việt hưởng ứng chiến dịch nghệ thuật kiên cường của Unesco.