Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 09/10/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: "Lật mặt: Nhà có khách" bị xâm phạm bản quyền online, có thể khởi kiện.

- Gặp gỡ nhóm "Keep Hanoi clean".

- Hình ảnh ấn tượng: Quán phở 65 năm nức tiếng Hà Nội.