Mặt trận thầm lặng

Sáng tác: Đức Nghĩa (Trường Đại học VHNTQĐ)

Biểu diễn: Top ca nam nữ Trường Đại học VHNTQĐ