Trong quân đội cũng giống như ngoài đời thường, mọi thứ được tạo nên từ những chi tiết nhỏ. Một đơn vị muốn hoạt động hiệu quả thì phụ thuộc vào chất lượng của từng người lính. Hầu như không thể tác chiến hiệu quả hay thậm chí di chuyển trên trận địa mà không được trang bị các thiết bị quân trang hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ và vũ khí. Bộ trang bị Ratnik mới toanh này đã được thiết kế để phục vụ những công việc đó.