76 năm qua, hình ảnh Nam Bộ kháng chiến, một Nam Bộ thành đồng với khí phách hiên ngang, bất khuất, sẵn sàng hi sinh tất thảy để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, mãi là biểu tượng về tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc vì một mục tiêu duy nhất là thống nhất đất nước, và trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 hiện nay, dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mỗi người dân là một chiến sĩ, cùng với sự hỗ trợ hết mình của lực lượng quân đội, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi.