Thưa quý khán giả và các đồng chí! Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang không ngừng phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực. Vượt lên trên những khó khăn do đại dịch COVID-19, hai nước vẫn thường xuyên có các hoạt động nhằm vun đắp và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, trong đó có hoạt động hợp tác quốc phòng.