Phóng sự ảnh - Số 2423: Quân đội chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.