Ngày 21/8,  Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức thành công ban bay bắn, ném bom cho phi công là cán bộ cấp phi đội trở lên của các đơn vị Không quân năm 2017 tại trường bắn Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.