Việc đưa ra tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ đem lại cơ hội hữu ích cho việc nối lại các cuộc đàm phán vốn đang bế tắc kéo dài với Triều Tiên nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đem lại nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.