Trong những ngày này, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội ở trong và ngoài nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề lớn của đất nước đang được Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14 bàn thảo, xem xét. Lợi dụng tình hình đó, các phần tử cơ hội và phản động đội lốt nhà dân chủ đã tiến hành nhiều hình thức và phương cách khác nhau để cổ xúy cho cái gọi là xã hội dân sự, coi xã hội dân sự là một trụ cột của quản lý xã hội hiện đại. Qua đó, kích động, bẻ lái dư luận đòi tách rời công tác lập pháp khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Họ cho rằng nếu Hiến pháp, pháp luật chỉ là sự thể chế hóa đường lối, nghị quyết của Đảng thì hệ thống pháp luật ấy chỉ bảo vệ lợi ích của Đảng. Theo họ, chỉ có từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có được cơ chế kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả nhất. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này.