Chương trình Giai điệu thao trường trân trọng dành tặng món quà này cho những chiến sĩ đã làm nên chiến thắng đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam.