Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng cả nước, Đại học Sư phạm Hà Nội - nơi khởi nguồn của phong trào "3 sẵn sàng" đã có hơn 1.200 giảng viên, sinh viên lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, năm 1972 là năm có số lượng giảng viên, sinh viên "xếp bút nghiên lên đường ra trận" nhiều nhất. Tạm xa mái trường, những người lính sinh viên làm quen súng ống, lựu đạn, với những đêm hành quân, báo động. Qua thời gian tân binh, họ vào thẳng chiến trường, tham gia chiến đấu ở các mặt trận Quảng Trị, Đông Nam Bộ và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ trên không lịch sử.