Nhạc sĩ Lương Nguyên được biết đến qua các hoạt động âm nhạc của ông dưới rất nhiều vai trò như người tổ chức chương trình, dẫn các chương trình trên sóng phát thanh và truyền hình, nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian và nhạc sĩ sáng tác. Trong chương trình Ngôi sao đồng điệu tuần này, cùng trò chuyện với nhạc sĩ Lương Nguyên và lắng nghe những sáng tác mới của ông.