Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những hiện vật giữ trời Tổ quốc trong chương trình Kỷ vật thiêng liêng số phát sóng ngày 29/12/2021.