Vùng nước, vùng đất, lòng đất và vùng trời là những bộ phận cấu thành lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia Việt Nam. Bảo vệ sự bình yên cho bầu trời Tổ quốc - sứ mệnh đó đã được trao cho bộ đội Phòng không - Không quân, được những người lính mang quân hàm màu da trời xuất sắc hoàn thành. 40 năm đồng hành cùng sự nghiệp vĩ đại đó, với chức năng là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học công nghệ của quân chủng, các thế hệ cán bộ nhân viên của Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân đã nỗ lực hết mình, âm thầm góp phần giải quyết những vấn đề kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. 40 năm đoàn kết và sáng tạo - họ đã chiếm lĩnh được những đỉnh cao khoa học, từ đó họ kiến tạo nhiều sản phẩm vũ khí, khí tài hiện đại góp phần nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng. Đối với mỗi cán bộ, nhân viên đã và đang cống hiến dưới mái nhà chung này, những đỉnh cao ấy thật đáng tự hào.