Những chiến sĩ thầm lặng

Sáng tác: Thiên Lan

Biểu diễn: Đoàn Văn công Quân khu 7