Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với nữ quân nhân Đại úy QNCN Vũ Thị Hậu - nhân viên Ban Tài chính, Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm 5D, TCHC không chỉ năng nổ, tâm huyết mà còn rất có trách nhiệm trong công việc.