Hôm nay 12/9/2016, là ngày thứ 3 diễn ra Liên hoan Truyền hình Toàn quân lần thứ 11. Thời điểm này, các hội đồng giám khảo vẫn đang tích cực chấm thi các tác phẩm thể loại trọng tâm của liên hoan như phóng sự truyền hình, phim tài liệu truyền hình, phóng sự chuyên đề khoa học - giáo dục quốc phòng và các chương trình chuyên mục "Quốc phòng toàn dân", "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia". Theo đánh giá của Ban Tổ chức Liên hoan, các tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư công phu cả về nội dung, cách thức thể hiện và chất lượng hình ảnh. Điều đó cho thấy được khả năng, trình độ và tâm huyết của những người làm truyền hình trong toàn quân.