Trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, ngày 16/9, giới chức ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm ở Tokyo, nhằm thảo luận tình hình an ninh khu vực cũng như các các vấn đề lịch sử giữa hai nước.